Kiến thức - Ứng dụng

Kiến thức - Ứng dụng

11/11/2022
Hiện nay, nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh cao nên việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật với mục đích khai thác tối đa năng suất cây trồng. Với sự canh tác trên đã làm cho...
01/11/2022
Phân bón hữu cơ vi sinh là một loại phân bón được được ưu chuộng và sử dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp. Vậy loại phân này có gì khác với phân vô cơ, chúng có những ưu điểm gì nổi bật, có tác động như thế nào tới...