Chăn nuôi

Men Rắc Chuồng BIOTDF1

Công dụng

– Các vi sinh vật, enzyme phân hủy, chuyển hóa các chất
hữu cơ, tạo sinh khối có lợi khuẩn mật độ cao.
– Phân hủy nhanh các chất hữu cơ, các chất khó phân hủy
trong rác thải và phân chuồng;
– – Ức chế các vi sinh vật gây hại, giảm mùi hôi, NH3, H2S, NO2
CO2.. trong chuồng trại và làm sạch môi trường chăn nuôi.
– Ủ vi sinh phân gia súc, gia cầm.
– Nâng cao sức khỏe vật nuôi.

Mô tả

THÀNH PHẦN:

– Chất hữu cơ; Enzyme Protease; nước sạch.

CÔNG DỤNG :

– Các vi sinh vật, enzyme phân hủy, chuyển hóa các chất
hữu cơ, tạo sinh khối có lợi khuẩn mật độ cao.
– Phân hủy nhanh các chất hữu cơ, các chất khó phân hủy
trong rác thải và phân chuồng;
– Ức chế các vi sinh vật gây hại, giảm mùi hôi, NH3, H2S, NO2
CO2.. trong chuồng trại và làm sạch môi trường chăn nuôi.
– Ủ vi sinh phân gia súc, gia cầm.
– Nâng cao sức khỏe vật nuôi.

CHỈ TIÊU KĨ THUẬT:
– Cảm quang: Dạng bột hoặc viên; Màu nâu đen > 50%
– Hữu cơ tổng số (OM)
– Độ ẩm < 40%
– pH >6
– Hoạt động Protease > 10 PC/g.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Xử lý nền chuồng và đệm lót chuồng : 20-30 kg/1000 m,
rắc ngay sau khi rải lót chuồng, hoặc sau khử trùng 24 h
đảo lớp lót theo chu kỳ.
– Xử lý chất thải: liều 1,5-2,5 kg cho 1 tấn chất thải, rắc đều
theo từng lớp dày 0,5 m, dùng bạt phủ kín.
– Hố phân lỏng: liều dùng: 1,5-2,5 kg /m”, khuấy để chế
phẩm vào dưới lớp váng, định kỳ bổ sụng theo lượng phân.