Phân bón

Phân Bio Optima 2M (chuyên dùng cho cây chè)

Công dụng

Cải tạo đất, tăng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm, giảm độ chua, mặn, điều chỉnh pH đất
Bổ sung các tập đoàn vi sinh có lợi cho đất và cây trồng
Cung cấp và nâng cao hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng đa, trùng vi lượng
Giảm phần lớn thuốc BVTV
Tăng năng suất, chất lượng, đem lại hương vị tự nhiên vốn có của chè
Bổ sung các dinh dưỡng đa – trùng – vi lượng, axit humic tự nhiên và giàu silic

Mô tả

THÀNH PHẦN:
Hàm lượng hữu cơ : 25%
Tỉ lệ C/N : 12%
Độ ẩm : 30%
Độ pH : >5
CÔNG DỤNG:
Cải tạo đất, tăng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm, giảm độ chua, mặn, điều chỉnh pH đất
Bổ sung các tập đoàn vi sinh có lợi cho đất và cây trồng
Cung cấp và nâng cao hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng đa, trùng vi lượng
Giảm phần lớn thuốc BVTV
Tăng năng suất, chất lượng, đem lại hương vị tự nhiên vốn có của chè
Bổ sung các dinh dưỡng đa – trùng – vi lượng, axit humic tự nhiên và giàu silic
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
– Bón lót : 75-150 kg/ 1000m2, bón sau khi lót
– Bón thúc : 75-150 kg/ 1000m2, bón sau khi hái hoặc cắt chè
– Có thể bón chung với phân bón NPK