Phân bón

Phân bón Bio Optima 2

Công dụng

Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng trong các giai đoạn sinh trưởng
Làm cho cây trồng phát triển bộ rễ khoẻ, phát triển về cành, lá, nhánh tốt
Cải tạo đất, tăng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm, giảm độ chua của đất
Góp phần nâng cao năng suất cây trồng

Mô tả

THÀNH PHẦN:
Hàm lượng hữu cơ : 30%
Tỉ lệ C/N : 12
Độ ẩm : 30%
Độ pH : 5

CÔNG DỤNG:
Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng trong các giai đoạn sinh trưởng
Làm cho cây trồng phát triển bộ rễ khoẻ, phát triển về cành, lá, nhánh tốt
Cải tạo đất, tăng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm, giảm độ chua của đất
Góp phần nâng cao năng suất cây trồng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: