Phân bón

Phân bón BioOptima 8

Công dụng

Cải tạo đất, tăng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm, giảm độ chua, mặn của đất
Cung cấp và nâng cao hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng đa-trung-vi lượng…, giảm sử dụng thuốc BVTV
Tăng năng suất và chất lượng nông sản
Thích hợp cho canh tác bền vững, Vietgap, Globalgap, hữu cơ

Mô tả

THÀNH PHẦN:
Chất hữu cơ : 30%
Tỉ lệ C/N : 12
Độ pH : 5
Độ ẩm : 30%
Đạm tổng số : 5
Lân hữu hiệu : 1%
Kali hữu hiệu : 1%
CÔNG DỤNG:
Cải tạo đất, tăng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm, giảm độ chua, mặn của đất
Cung cấp và nâng cao hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng đa-trung-vi lượng…, giảm sử dụng thuốc BVTV
Tăng năng suất và chất lượng nông sản
Thích hợp cho canh tác bền vững, Vietgap, Globalgap, hữu cơ

HƯỚNG DẪN SỬ DUNG: