Phân bón

Phân hữu cơ vi sinh Tiến Đông TDF-HCVS 1

Công dụng

Cải tạo đất, căng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm; giảm độ chua, mặn, điều chỉnh pH đất
Bổ sung các vi sinh vật có lợi, chất hữu cơ sạch cho đất và cây trồng
Cung cấp và nâng cao hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng đa, trung-vi lượng tự nhiên
Giảm phần lớn thuốc BVTV
Thích hợp cho trồng trọt hữu cơ, Vietgap, Globalgap, chịu được biến đổi khí hậu

Mô tả

THÀNH PHẦN:
Chất hữu cơ : 60,4%
Độ ẩm : 30%
pH : >5
CÔNG DỤNG:
Cải tạo đất, căng độ mùn, độ xốp, giữ ẩm; giảm độ chua, mặn, điều chỉnh pH đất
Bổ sung các vi sinh vật có lợi, chất hữu cơ sạch cho đất và cây trồng
Cung cấp và nâng cao hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng đa, trung-vi lượng tự nhiên
Giảm phần lớn thuốc BVTV
Thích hợp cho trồng trọt hữu cơ, Vietgap, Globalgap, chịu được biến đổi khí hậu
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: